پروفیل تی

آشنایی با سپری تی ای جی‌ وی یا یوزپلنگ ایرانی

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

سپری تی ای جی‌ وی یا یوزپلنگ ایرانی یکی از تجهیزات مهم و حیاتی در حوزه صنعت، ساختمان‌ها و تأسیسات است. این محصول در اتصالات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. پروفیل تی یا سپری آهنی یکی از مقاطع استاندارد در صنایع ساختمانی و فلزی است که به دلیل ویژگی‌های خاص خود در انواع سازه‌ها و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.