دیوار جداکننده ای پلاس

دیوار جداکننده ای پلاس

دیوار جداکننده ای پلاس مناسب انواع دیوار خارجی،داخلی - پارتیشن بندی بوده و بهترین جایگزین برای مصالح بنایی از قبیل آجر،سفال، بلوک سیمانی، هبلکس و لیکاست و بسیار ،بسیار سبک است .