طراحی کناف سقف کاذب با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چیست ؟

/post-5

هوش مصنوعی چیست و چطور کارمیکند و چگونه میتواند در آینده بشر وانواع صنعت و خدمات نقش داشته و به بهبود محصولات و خدمات کمک کرده وافق های روشنی را دراختیار انسان برای تصمیمات هوشمندانه قراردهد .